EMDR therapie

Als praten alleen je problemen niet oplost. 

Kom dan nu meer te weten over EMDR, een revolutionaire en wetenschappelijk onderbouwde therapie
om psychische klachten bij de wortels aan te pakken.

Contact opnemen

Informatie overgenomen uit www.emdrbelgium.be en www.centrumpsychotrauma.be